20 vragen & antwoorden over digitale transformatie 

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

In de film The Matrix fluistert Trinity haar wijsheid in het oor van de zoekende Neo: “Ik was op zoek naar een antwoord. Het is de vraag, Neo. Het is de vraag die ons drijft. Het is de vraag die je hier heeft gebracht.” In het onderwijssysteem van mijn generatie werd je opgeleid om antwoorden te geven, niet om vragen te stellen. In deze tijd, waarin het internet en generatieve AI ons ter beschikking staat, zijn de antwoorden alom aanwezig. We hoeven alleen maar de juiste vragen te stellen. Dat is precies wat Menno Lanting heeft gedaan.

Digitale odyssee

Menno Lanting is de schrijver van bestsellers zoals Connect! (2010), Iedereen CEO (2011), De slimme organisatie(2013), De disruptieparadox (2017) en Uit het transformatiemoeras (2021). In het laatstgenoemde boek beschrijft hij de vijf faalfactoren bij de digitalisering van organisaties. In zijn elfde boek, 20 vragen & antwoorden over digitale transformatie, geeft hij antwoord op de twintig meest cruciale vragen over digitale transformatie. Met praktische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden drijft Menno Lanting ons op Trinity-achtige wijze voort in de digitale odyssee: “Digitale transformatie raakt ons allemaal. Dit is niet langer iets wat alleen bij de IT-afdeling ligt. Digitale transformatie beïnvloedt elke organisatie en ieders werk. Digitalisering leidt tot het vervagen van traditionele grenzen tussen branches. Je hebt meer concurrenten en je moet met verschillende businessmodellen concurreren. Het is cruciaal dat medewerkers, managers en leiders begrijpen wat dit inhoudt. Goede vragen kunnen ons betere inzichten geven. Ze helpen ons om ons eigen begrip en dat van anderen te beoordelen. Het stellen van cruciale vragen helpt niet alleen om invloed van technologie beter te begrijpen, maar ook om een solide basis te leggen voor innovatie, prestatieverbetering en het opbouwen van vertrouwen binnen organisaties.” 

Vierluik van cruciale vragen

De twintig vragen die in het boek behandeld worden, zijn verdeeld over een structuur van vier blokken. In Strategie & Visie beantwoordt Lanting bijvoorbeeld de vraag welke manieren er zijn om te organisaties te digitaliseren. Hoe houden we de persoonlijke verbinding en creativiteit is een van de relevante vragen in het blok Talent, organisatie & Leiderschap. Het derde blok geeft antwoord op complexe inrichtingsvraagstukken, zoals hoe betrekken we de business bij de transformatie? Hoe komen we tot nieuwe digitale businessmodellen is onderdeel van Digitale businessmodellen, data & AI; het sluitstuk in Lantings vierluik van cruciale vragen.

Lerende organisatie

Menno maakt duidelijk dat een eenzijdige focus op technologie niet gaat werken. Zelfs de beste technologie zal volgens hem niets opleveren als je niet de goede processen, de juiste structuur, de bijpassende cultuur en vooral het benodigde talent hebt om haar te benutten. Digitale transformatie vraagt om een lerende organisatie van professionals die begrijpen dat vragen de business drijven.