Bindweefsel

TopchangeColumn Limburg Onderneemt

Biologisch weefsel bestaat uit een samenstelling van gelijksoortig gedifferentieerde cellen: cellen met een onderling gelijke, vergelijkbare of aanvullende functie. Volgens die analogie vormt het Limburgse bedrijfsleven, samen met de gemeenschappen waarin ze opereren, ook een uniek sociaaleconomisch weefsel. Een gezonde weefselstructuur bestaat dankzij een duurzame uitwisseling van informatie tussen de verschillende cellen op lokaal niveau.

De afgelopen zomer werd in de directiekamer van Heineken een besluit genomen dat veel pijn veroorzaakt in het weefsel van de BV Limburg. Brand Bierbrouwerij, gevestigd sinds 1871 in Wielder, verplaatst de productie van het bier waar Limburg trots op is naar plaatsen boven de grote rivieren. Als een onderneming met een lange traditie verdwijnt uit het bronsgroen eikenhout merken wij dat niet direct in de economische cijfers. Maar zo’n vertrek leidt wel meteen tot een open wond in het weefsel van de plaatselijke gemeenschap. Brand Bier was niet alleen een icoon van het Limburgse bedrijfsleven. Het was een organisatie die bewees dat lokaal weefsel in een globaliserende wereld gezond kon blijven. Brandbier hield, net als het Gallische dorpje van Asterix en Obelix, dapper stand tegen de rekenkundige logica van het nieuwe wereldrijk. Met het onherstelbaar doorknippen van de psychologische band met de oorspronkelijke habitat van het Limburgse bier, laten de Amsterdamse beslissers diepe wonden achter. 

Een wond kan uiteindelijk gaat etteren en stinken. Wonden kunnen echter ook genezen. Vaker wel dan niet. Maar niet zonder het universele kenmerk dat geheelde weefsels altijd gemeenschappelijk hebben. Een litteken is volgens Wikipedia een zichtbare afwijking, die resteert na genezing van een wond. Bij genezing van een wond wordt de verbroken continuïteit van het orgaan hersteld door vorming van bindweefsel, dat op microniveau niet meer dezelfde organisatie heeft als het oorspronkelijke weefsel en dus meestal een zichtbare afwijking zal vormen. Zo is het ook gegaan met de mijnsluitingen. Hoe diep de wonden ook waren, het bindweefsel deed zijn herstelwerkzaamheden. Parkstad werd in 2016 op de WTCC-conferentie in Dallas uitgeroepen werd tot de beste toeristische bestemming ter wereld omdat de regio zich succesvol heeft ontwikkeld van industriegebied naar toeristische regio. Wie goed kijkt ziet echter nog steeds de littekens die zijn ontstaan in het herstelproces.

Zo zal ook de wond die de Brand Bierbrouwerij heeft veroorzaakt in het lokale weefsel uiteindelijk organisch genezen. Het proces van helen is al onstuitbaar begonnen. Voor het Randstedelijke bier zijn er voldoende lokale alternatieven. Zoals de al sinds 1825 in Gulpen gevestigde Gulpener Bierbrouwerij. Dit familiebedrijf houdt met het bier dat trots op Limburg is dapper stand op de helende hellingen van het Heuvelland. Die houding werkt zalvend. Het litteken van nieuw bindweefsel blijft gelukkig voor altijd zichtbaar en voelbaar. Niet om te herinneren aan de oude wonden, maar als ereteken voor het krachtige herstelvermogen van diepgeworteld lokaal weefsel.

Rob Meesen & Patrick Vroomen