Algoritmisering, wen er maar aan!

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

Als dagvoorzitter tijdens een congres op de High Tech Campus in Eindhoven mocht ik onder andere Jim Stolze aankondigen. Deze techpionier slaagde er in 2009 in om TEDx naar Amsterdam te halen. Hij stond mede aan de basis van de Singularity University Nederland en de Nationale AI-cursus. Als ondernemer bedenkt Stolze met Aigency slimme AI-oplossingen voor het bedrijfsleven.

Algoritmisering

Met zijn vierde boek Algoritmisering, wen er maar aan! (2018) maakte hij ruim voor de huidige AI-hype al duidelijk hoe wij kunnen leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie.“Nieuwe technologie brengt altijd nieuwe kansen én bedreigingen. De winnaars van morgen zijn niet de bedrijven met de meeste data, of de hightech processen. De winnaars van morgen zijn de bedrijven die ‘digitaal’ gebruiken om nieuwe oplossingen in een bestaande markt te introduceren.” Stolze geeft voorbeelden van concrete toepassingen bij onder andere Scisports, Aiir, Picnic en de overheid.Bovendien legt hij onderwerpen als machine learning, neurale netwerken, deep learning en algorithmic bias op zeer heldere wijze uit. 

Humans are underrated

Stolze hanteert de eenvoudigste definitie van intelligentie: het vermogen om een probleem op te lossen. Op het gebied van berekenen en redeneren hebben computers dat niveau inmiddels bereikt. Maar Stolze nuanceert ook. “Denken dat computers zo intelligent kunnen worden als mensen is een grote onderschatting van menselijke intelligentie. Het zegt meer over onze eigen onzekerheid dan over de vooruitgang van de technologie.” Hij haalt ook een tekst van computerwetenschapper Max Wellingaan. “Voor het aansturen van alle sensoren en het verwerken van alle camerabeelden in een zelfsturende auto heb je bijna een energiecentrale nodig. Terwijl een mens dat ook allemaal doet op een boterham met kaas.” Uitgedrukt in intelligentie per kilojoule is de mens dus een stuk intelligenter dan een zelfsturende auto. Voor wie nog twijfelt of wij meer zijn dan de interface van denkendemachines eindigt het boek met een omgekeerde Turingtest. Kun jij bewijzen dat je een mens bent?

AI for humanity

Voor welk probleem zoeken we met AI naar een oplossing? Jim Stolze is ook columnist bij het Financieel Dagblad. Op 8 juli 2023 schreef hij dat wij onze verlangens, tekortkomingen en angsten projecteren op kunstmatige intelligentie. AI als spiegel voor de mensheid. “Waar optimaliseren we voor? Wat willen we uiteindelijk bereiken? Kan je AI ook een doel geven dat de mensheid dient? Jazeker, ga maar eens kijken in Heerlen. Daar is recentelijk een programma gestart waarbij AI ingezet wordt voor het terugdringen van armoede en schulden. Op de Brightlands Smart Services Campus trekken datawetenschappers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk op om burgers financieel weerbaarder te maken. Als het doel helder geformuleerd is, kunnen data en algoritmes heel goed werk verrichten.” Heerlen in de AI-voorhoede, wen er maar aan!