Angst of verlangen?

TopchangeBusiness Vlog

Een kloeke kikker, vol van verlangen, vertelde in de modderpoel van middelmatigheid aan zijn mede-kikkers dat hij een verhaal gehoord had over een prachtige, uitgestrekte zee achter de horizon. Hij kreeg als feedback dat dit een heel gevaarlijk idee was. Degenen die aan deze lokroep van verlangen in het verleden gehoor hadden gegeven, waren namelijk nooit teruggekeerd naar het aangenaam welbevinden van de modderpoel. De moedige kikker vertrok toch.

Big business

Zoals iedere vooruitgangsoptimist weet, trekt de kudde pas verder als het gras is kaalgevreten. Ons ongeëvenaarde brein is een intelligent systeem. Het is bij voorkeur functioneel lui en komt pas in beweging door angst of verlangen. De juiste, ontworpen prikkel in de amygdala of nucleus accumbens activeert onze grijze massa tijdig in de gewenste richting. Politici, bestuurders, belangengroepen, activisten, en ondernemers; ze maken allemaal gebruik van de oer-configuratie van ons besturingssysteem. Angst is big business in onze risico-averse samenleving. Eenvoudiger toe te passen voor eigen belangen dan collectief verlangen. Angst zit diep geprogrammeerd in ons overlevingsinstinct. Verlangen begint aan de grenzen van onze comfortzone en triggert paradoxaal genoeg vrees tegen verlies van de huidige positie. En toch zouden wij, als we de keuze hebben, altijd voor het verlangen moeten gaan. Net als de kloeke kikker. Voorbeelden zijn er genoeg.

Hoopvol

Vorige week was ik moderator tijdens een managementbijeenkomst van Baandomein met trendanalist Christine Boland als spreker. De deelnemers hingen aan haar lippen omdat ze een hoopvol verhaal bracht over de vele circulaire oplossingen die beschikbaar zijn om de mensheid te regenereren. Zij maakte duidelijk dat als je de tijdgeest begrijpt, dan zie je wat mensen drijft. En als je weet wat mensen verlangen, dan zie je kansen.

Woordkunstenaar

Het Zuyderland ziekenhuis probeert met nietszeggende percentages een geloofwaardig verhaal te vertellen over een niet uit te leggen besluit. Ik mocht afgelopen vrijdagavond een persoonlijke toespraak van woordkunstenaar Raymond Clement bijwonen. In slechts een paar minuten vol wijsheid, passie en verlangen maakte hij duidelijk waarom de drie gelikte advertentiepagina’s van Zuyderland diezelfde dag in De Limburger niet aansluiten bij de hunkering van ons gemeenschappelijk verlangen.

Filosoof

April is de maand van de filosofie voor iedereen die op zoek is naar wijsheid in onwijze tijden. Filosoof Govert Derix publiceerde zijn hyperfilosofie. “Er is een moment dat we onze kaarten op tafel moeten leggen en dat moment is nu. Wij zien voor ons hoe de vlaggen erbij hangen. Wij kunnen willens en wetens met open ogen of verdoofd of ingeslapen verdwalen in de doolhoven van duizenden ismen en ideologieën. De verdwalingen nemen clowneske vormen aan. De verleiding van lange verhalen is groot. De tijd is kort.”, aldus de schrijver. 

Wees een kloeke kikker. Volg je verlangen en hou het kort!