Dankbaarheid

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

Superinflatie en buitenaardse energieprijzen zijn de zorgenkinderen aan het einde van dit jaar. Niemand kon dat een jaar geleden voorspellen toen ons leven door een andere crisis gegijzeld werd. Na een hoopvolle zomer liepen de coronabesmettingen vanaf oktober 2021 weer op. Op 26 november 2021 werd de eerste avondlockdown aangekondigd, gevolgd door de harde lockdown vanaf 19 december. Hoe anders is het precies één jaar later. De eerste decembermaand zonder coronabeperkingen sinds 2019 mag weer een feest zijn. Maar het lijkt wel alsof Nederland nu alweer vergeten is hoe hevig iedereen eind 2021 verlangde naar het einde van de pandemie. Dankbaarheid is helaas een schaars goed. En het veroudert snel in een haastige wereld.

Dankbaarheid

In 2020 werden onze boekingen op het gebied van evenementen, trainingen en lezingen afgezegd. En net toen opdrachtgevers weer een beetje vertrouwen kregen, kwam in het tweede kwartaal van 2021 de niet meer verwachte lockdown. En opnieuw regende het gedwongen afzeggingen. Op het gebied van strategieontwikkeling, business development en programmamanagement hadden we het weliswaar drukker dan ooit, maar we misten de unieke energie van onze andere prosultancy-diensten. Wij vroegen ons af wat 2022 zou gaan brengen door de onvoorspelbaarheid van de virusvarianten. Gelukkig bevat mijn bibliotheek ook voor dit soort momenten boeken die weliswaar niet de pijn verzachten, maar wel de situatie in het juiste perspectief plaatsen. Als je dankbaar kunt zijn voor wat je nu wel hebt of mag doen, is er voldoende reden om positief te blijven over de toekomst. En dus herlazen we het boek Dankbaarheid van Oliver Sacks.

Dankbare neuroloog

Oliver Sacks was een befaamd neuroloog, wetenschapper en arts. Hij verwierf internationale roem met zijn bestsellers over de belevingswereld van zijn patiënten, zoals Ontwaken in verbijstering. Op 19 februari 2015 stuurde hij een open brief naar The New York Times waarin hij op 81-jarige leeftijd aankondigde dat het terminale kanker had. Dit beschouwende essay had als titel ‘Mijn eigen leven’ waarin Sacks dankbaar terugkijkt op zijn leven: “Ik ka niet doen alsof ik niet bang ben, maar mijn overheersende gevoel is er een van dankbaarheid. Ik ben op deze prachtige planeet een bewust denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat alleen al was een enorm voorrecht en avontuur.” De bundel Dankbaarheid bevat ook nog drie andere essays, namelijk KwikMijn periodiek systeem en Sabbat. In totaliteit achtenvijftig pagina’s met diepe menselijke inzichten.

Onderweg

In zijn autobiografie Onderweg kijkt Sack in dankbaarheid terug op zijn leven terwijl het zich nog ontvouwd. Ook op de momenten dat dit niet vanzelfsprekend was. Als er aan het einde van een zware dag niets is om dankbaar voor te zijn, wees dan alvast dankbaar voor de zegeningen van 2023 die al onderweg zijn naar jou.