Is een gulden echt een daalder waard?

TopchangeColumn Limburg Onderneemt

Op de markt is je gulden een daalder waard. Dat werd vroeger gezongen in een reclame, in de hoop meer mensen naar de markt te krijgen. Een daalder was anderhalve gulden. De bedoeling was dat je meer waarde kreeg voor je gulden als je je boodschappen deed op de markt.

Hoe anders is het vandaag de dag. Met een inflatie van bijna 10 procent zou een gulden slechts 90 cent waard zijn, wat vandaag de dag 90 eurocent betekent. Ik ben geen econoom, en ik zou bijna zeggen gelukkig. Ik kan én mag dan ook vrijuit mijmeren over inflatie. Inflatie betekent ‘waardedaling van geld’. 

Je krijgt dus minder waarde voor een euro. Je zou dus ook kunnen zeggen dat er in de waardeketen iemand is die meer euro’s krijgt voor het leveren van dezelfde waarde! Bij inflatie is het dan alleen jammer dat de totale waarde van alle waarde afneemt. Kun je het nog volgen?

Briljant

De nodige jaren geleden had McDonald’s een briljante strategie die de nettowinst een enorme boost gaf. De standaard menu’s werden kleiner. Kleinere porties. De prijs bleef echter gelijk. Noem het een gevalletje ‘lokale inflatie’ van jouw euro bij McDonald’s. Maar dit was nog niet alles. Tegelijkertijd introduceerden ze de inmiddels bekende Euroknaller. 

Omdat de porties kleiner werden had je nog honger (iets wat ik nu nog heb nadat ik bij McDonald’s heb gegeten) en was een extra hamburger voor een euro wel zo aantrekkelijk. Vanuit ondernemerschap briljant gedaan. In één verkooptransactie meer omzet genereren en de klant het gevoel geven dat hij meer heeft gekregen voor een prikkie. Zij hadden de spreuk, ‘bij ons is jouw euro een knaller waard’, van mij als reclameboodschap mogen gebruiken.

Opdrijven

Op wereldschaal gebeurt momenteel hetzelfde. De oorlog in Oekraïne, hoe verschrikkelijk ook, wordt gebruikt om prijzen op te drijven. Of het de naweeën van de coronapandemie, het droge voorjaar of het tekort aan personeel is, alles wordt aangegrepen om op alle fronten de prijzen te verhogen.

Waarom volgen ondernemers niet de briljante strategie van McDonald’s? Stel dat een koud geserveerd glas cola op het terras gewoon twee euro kost maar dat het glas wat kleiner is. Dit geeft een lekker gevoel aan de klant, het is lekker goedkoop, en nog gezonder ook voor de klant. 

Als we als samenleving duurzamer met onze middelen moeten omgaan, moeten we in deze fase van de transitie misschien de porties kleiner maken in plaats van de prijzen te verhogen. Op deze manier wordt onze euro een daalder waard voor de aarde.

Patrick Vroomen