Doe en denk als Arsène Lupin (Stéphane Garnier)

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

Rob Meesen is misschien wel een van de meest belezen ondernemers in Limburg. De mede-eigenaar van TopChange leest jaarlijks tussen de 250 en 300 boeken. Wekelijks beschrijft hij voor WijLimburg een ondernemersboek.

Doe en denk als Arsène Lupin (Stéphane Garnier | 2021)

“You can do anything you set your mind to.” (Eminem)

Op advies van mijn oudste zoon heb ik in de vakantie met veel plezier gekeken naar de Netflix-serie ‘Lupin’. Deze reeks is gebaseerd op de meer dan honderd jaar oude boeken en korte verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc over de gentleman-dief Arsène Lupin. Het Netflix-verhaal gaat over Assane Diop die zich in zijn levensmissie laat inspireren door de denk- en handelwijze van Arsène Lupin. Hij verkrijgt daardoor steeds een strategisch voordeel ten opzichte van zijn zeer machtige tegenstanders. De serie staat op plek 42 in de Netflix Top Honderd. Vlak nadat ik de serie bekeken had, verscheen ook het boek Doe en denk als Arsène Lupin van de auteur Stéphane Garnier. Deze schrijver neemt altijd het perspectief van een dier of fictief karakter als rolmodel voor zijn zelfhulpboeken. In 2018 brak hij door met de bestseller Doe en denk als een kat waarvan meer dan 300.000 exemplaren in 37 talen werden verkocht. In 2020 verscheen van zijn hand Geluk is een panda en dit jaar komen ook nog Doe en denk als de Kleine Prins (augustus) en Doe en denk als James Bond (oktober) op de markt. 

Garnier heeft met het concept ‘Doe en denk als + naam karakter’ een eigen reeks gecreëerd die in potentie oneindig is. Ik ben benieuwd of hij met deze aanpak langdurig kan blijven verrassen met nieuwe gezichtspunten op het thema ‘Mindset’. Wetenschapper Carol Dweck heeft veel onderzoek verricht naar de mindset van mensen. Zij concludeert dat er twee type mindsets zijn, namelijk een op groei-gerichte mindset en een gefixeerde mindset. Een mens met de eerstgenoemde mindset ziet iedere nieuwe situatie als een gelegenheid om te leren en te groeien. Iemand met een gefixeerde mindset ziet exact dezelfde situatie als een moment waarop getoetst wordt of je goed genoeg bent. In de huidige onvoorspelbare en complexe economie is vanzelfsprekend een op groei-gerichte mindset een onderscheidend concurrentievoordeel. “Je wordt geen ster als je onder de radar blijft. Laat de norm los. Geef jezelf een podium. Denk het ondenkbare en realiseer het onmogelijke”, aldus Garnier.

In Doe en denk als Arsène Lupin is het hem zeer goed gelukt om de op groei gerichte mindset van Lupin te vertalen naar de leefwereld van de professional en ondernemer. Aan het einde van ieder hoofdstuk waarin hij steeds een aspect van het doen en denken van Lupin bespreekt, stelt hij de lezer steeds dezelfde essentiële vraag: hoe kan deze houding, dit talent, deze manier van denken, jouw strategisch doel dienen? Als ook jij iedere situatie wil benutten als mogelijkheid om een betere strateeg te worden, dan is dit boek een échte aanrader. Kijk wel eerst de Netflix-serie, tenzij je natuurlijk al de originele boeken van Maurice Leblanc gelezen hebt. Garnier refereert namelijk aan het begin van een hoofdstuk vaak aan een scene uit de Netflix-serie. Doe wat anderen niet doen. Durf wat anderen niet durven. Ontdek de Lupin in jezelf.

Rob Meesen