Trainingen - Workshops

 
Tijdig en pijlsnel anders leren

Het tijdig, pijlsnel en anders leren van 21e eeuwse vaardigheden voor de realisatie van de gewenste kennisproductiviteit, duurzame inzetbaarheid, groei-ambities, projectdoelen, innovatieprocessen, organisatieveranderingen en aanpassingsuitdagingen.

Honderden eigentijdse modules voor innovatief leren, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creatief denken en handelen, computational thinking, aanpassingsvermogen, verkoopvaardigheden, digital skills, mediawijsheid, business model denken, zelfregulering, (agile) samenwerken, (online) communiceren, sociale en culturele vaardigheden, disruptieve vaardigheden, agile skills en ondernemendheid. TopChange is mede-initiatiefnemer van slimmeprofessional.nl.

Contact


Adres
TopChange bv
Schelsberg 207
6413 AE Heerlen

Contact & Service
info@topchange.nl

 IN DE 21e EEUW:
  1. neemt de levenscyclus van organisaties snel af.
  2. neemt de levenscyclus van producten/diensten snel af.
  3. neemt de halfwaardetijd van kennis snel af; een internetjaar duurt slechts 3 kalendermaanden.
  4. is sneller leren dan de hyper competitieve omgeving het enige overblijvende concurrentievoordeel.
  5. ga je niet meer krijgen wat je altijd hebt gekregen, als je blijft leren zoals je altijd hebt geleerd.
  6. is het niet de vraag of je in staat bent om tijdig te leren, maar of je in staat bent pijlsnel anders te leren.