Geven en nemen

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

“Mijn geluk begint bij de ander.” (Herman van Veen)

Begint jouw geluk ook bij de ander? Zie jij jezelf als een gever, een nemer of een uitruiler? En hoe zit dat bij de mensen in jouw netwerk? Maakt hun voorkeursstijl hen tot een succesvolle ondernemer, leider, manager of onderhandelaar? En jou?

Succes is sterk afhankelijk van de wijze waarop we met andere mensen omgaan. Mensen verschillen wat betreft hun stijl van wederkerigheid, oftewel de mate waarin ze geven en nemen. “Als nemer maak je een strategische afweging als je anderen helpt. Je bekijkt of de voordelen voor jou opwegen tegen je persoonlijke kosten. Als je een gever bent help je anderen als de voordelen voor hén jouw persoonlijke kosten overstijgen. In ons beroepsleven zijn er maar weinigen die zuiver als gever of nemer te werk gaan. We hanteren in plaats daarvan een derde stijl. We worden uitruilers, die proberen een goed evenwicht tussen geven en nemen te bewaren. Geven, nemen en uitruilen zijn drie fundamentele stijlen van sociale interactie. En deze basisstijl kan een even grote rol in ons succes spelen als hard werken, talent en geluk”, aldus Adam Grant in zijn boek Geven en nemen. Hij is hoogleraar aan Wharton en een van ’s werelds vijfentwintig invloedrijkste managementdenkers. Hij geeft voordrachten en adviezen aan klanten als Google, Goldman Sachs, Disney Pixar, de Verenigde Naties en het Amerikaanse leger. Voor de opiniepagina van de New York Times schrijft hij regelmatig over werk en psychologie. Give and take is al in 2013 gepubliceerd. Sinds kort ligt de Nederlandse vertaling in de boekwinkels. En dat werd hoog tijd.

Nemers verstaan onder succes het behalen van resultaten die beter zijn dan die van anderen. Uitruilers zien succes als evenwicht tussen individuele prestaties en billijkheid tegenover anderen. Gevers daarentegen kenschetsen succes als individuele prestaties die een positief effect op anderen hebben. Uit zijn uitgebreide onderzoek concludeert Grant dat de slechtste en de beste presteerders gevers zijn. Nemers en uitruilers eindigen in het algemeen in het midden. In zijn boek onthult hij aan de hand van studies en verhalen het succes van gevers. Waarom zij de koek groter maken en waarom de nemers die het grootste deel van de koek willen hebben het uiteindelijk tegen hen afleggen. “Meer dan de helft van de bedrijven maakt tegenwoordig gebruik van teams om werk gedaan te krijgen. We vertrouwen op teams om auto’s en huizen te bouwen, operaties te verrichten, vliegtuigen te besturen, oorlogen te voeren, symfonieën ten gehore te brengen, nieuwsberichten te maken, bedrijven te auditeren en advieswerk te doen. En teams zijn afhankelijk van gevers, die informatie delen, impopulaire taken verrichten en hulp bieden”, zegt Grant. “En ik wil laten zien hoe het komt dat geven tegelijkertijd krachtig en gevaarlijk is. Ik zet de principes uiteen hoe en waarom gevers de top bereiken. Ik laat zien op welke unieke wijze succesvolle gevers omgaan met interacties in vier verschillende domeinen: netwerken, samenwerken, mensen beoordelen en mensen beïnvloeden.” De auteur vertelt op meeslepende wijze hoe je aan een facebookpagina of een jaarverslag kunt zien of iemand een nepgever is. Hoe gevers zich tegen burn-outs kunnen beschermen en voorkomen dat ze sukkels en voetvegen worden. Hoeveel uur je idealiter aan vrijwilligerswerk moet besteden als je gelukkiger wilt worden en langer wilt leven. Hoe gevers, nemers en uitruilers netwerken opbouwen. Hoe je talentvolle gevers kunt herkennen en via het rimpeleffect jouw team beter kunt laten presteren. Hoe je met vijfminutengunsten grote voordelen voor anderen kunt creëren tegen lage kosten voor jezelf. Ook de kracht van krachteloze communicatie wordt besproken en hoe je gemotiveerd kunt blijven als je alles gegeven hebt. 

Dit boek is een gift. De schrijver spoort ons aan om nederig te zijn in onze overtuigingen, nieuwsgierig naar de alternatieven en open voor ontdekking. Grant biedt een nieuwe benadering van succes en vrijgevigheid. Het boek eindigt met tien praktische acties die gebaseerd zijn op de strategieën en gewoonten van gevers die bovenaan de succesladder staan. Zodat gevers meer impact kunnen hebben. Adam Grant wil namelijk leven in een wereld waarin gevers succes hebben en hoopt dat jij hem wilt helpen om die wereld te creëren. “Hoewel velen van ons er krachtige geverswaarden op na houden, deinzen we er vaak voor terug ze op de werkvloer te etaleren. Maar doordat teamwerk, dienstverlening en sociale media een steeds grotere rol spelen, hebben gevers nieuwe mogelijkheden om relaties en reputaties te ontwikkelen die hun succes versnellen en versterken.”

Rob Meesen