Green On 

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

Het is een oude managementwet dat je eerst je strategie moet formuleren voordat je een structuur inricht. Henry Mintzberg beschreef in zijn meesterwerk Structure in Fives: Designing Effective Organizations (1983) dat hét coördinatiemechanisme voor een organisatie in een complex-onvoorspelbare omgeving onderlinge afstemming was. Als voorbeeld noemde de managementdenker NASA en Boeing. Destijds waren de machinebureaucratie (eenvoudig-voorspelbare omgeving) en de professionele bureaucratie (complex-voorspelbare omgeving) de meest voorkomende organisatie-inrichtingen met respectievelijk standaardisatie van processen/output en standaardisatie van vaardigheden als coördinatiemechanismen. In de eeuw van onzekerheid is voorspelbaarheid echter voor steeds meer organisaties een echo uit het verleden.

Manier van werken

In de huidige snel-veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld is wendbaarheid in combinatie met slagkracht een kerncompetentie. Bovendien wil de nieuwe generatie professionals impact genereren, meedenken, groeien, zingeven en deelnemen aan een transparante werkcultuur. Daarom maken steeds meer organisaties een transitie door naar zelforganiserende teams met veel autonomie voor het team en de professionals. Joris Janssen en Daan Dohmen wilden hun bedrijf Luscii inrichten met de leukste en meest productieve manier van werken. Welke organisatieprincipes zijn daarbij van levensbelang vroegen ze zich af? De promovendi cum laude in de kunstmatige intelligentie en eHealth vonden de antwoorden bij de special forces. Met hulp van drie operators schreven ze Green On dat in 2021 als tweede eindigde in de managementboek Top 25. Green On is de kreet die de special forces gebruiken bij aanvang van een missie.

Onverslaanbare cultuur

Structuur en cultuur zijn twee organisatievariabelen die samen één dimensie vormen. Dit ondernemersboek gaat over de combi van een extreem platte organisatiestructuur en een welhaast onverslaanbare cultuur van goed getrainde professionals die extreem eigenaarschap aan de dag leggen. Janssen & Dohmen leggen in zes hoofdstukken de zestien principes uit voor samenwerken, flow, eenvoud, vertrouwen en aanpassingsvermogen. Door deze toe te passen werden ze het snelst groeiende healthtechbedrijf van Nederland. De medewerkers krijgen een vijfdaags salaris voor een vierdaagse werkweek. Dit is verantwoord beleid omdat de productiviteit met 10% steeg, onder andere doordat het aantal vergaderingen met 80% afnam.

Zet een stap

Green On is een zeer toegankelijk boek, ook voor ondernemers die minder goed thuis zijn de organisatiekunde. Bij ieder principe worden praktische suggesties gedaan hoe je met kleine stapjes kunt beginnen. De literatuurlijst bestaat uit de belangrijkste negentien boeken die de schrijvers inspireerden in hun denken over organiseren. Dus als je Green On leest, krijgt jouw brein de input van maar liefst twintig boeken. Het is niet noodzakelijk om alle Green On-principes toe te passen voor het verhogen van de wendbaarheid en slagkracht va jouw team of organisatie. Maak je eigen keuze uit de lijst van Janssen en Dohmen. En zet vooral een stap (Green On-principe #16) naar meer rendement voor de organisatie én meer plezier voor de medewerkers.