Het Happy Office Manifest (Maartje Wolff & Fennande van der Meulen)

TopchangeBoeken, Boekenrubriek De Limburger

Rob Meesen is misschien wel een van de meest belezen ondernemers in Limburg. De mede-eigenaar van TopChange leest jaarlijks tussen de 250 en 300 boeken. Wekelijks beschrijft hij voor WijLimburg een ondernemersboek.

Het Happy Office Manifest (Maartje Wolff & Fennande van der Meulen | 2020)

“Cultuur eet strategie als ontbijt.” (Peter Drucker)

Met het citaat “Cultuur eet strategie als ontbijt” bedoelde Peter Drucker niet dat strategie onbelangrijk was. De vader van de moderne managementtheorie wilde vooral benadrukken dat een sterke cultuur een betere route naar organisatiesucces is. In een sterke cultuur dragen de processen, structuren, systemen, leiderschap, communicatie, rituelen en de dagelijkse gang van zaken bij aan het realiseren van de gestelde doelen. Een sterke cultuur is volgens de auteurs van het ondernemersboek van deze week echter niet hetzelfde als een positieve werkcultuur.

“In een sterke werkcultuur zijn de uitgangspunten niet gebaseerd op de vier pijlers van werkgeluk, terwijl het in een positieve werkcultuur juist draait om invulling te geven aan betekenisgeving (purpose), verbinding (people), voldoening (progress) en plezier (positivity). Dit bepaalt het grootste deel van het onderscheidende vermogen. Tenslotte kan iedereen alles wat een bedrijf doet kopiëren, behalve de cultuur”, aldus de volledig overtuigde auteurs. Beide dames presenteren de businesscase van werkgeluk waarvan inmiddels bewezen is dat werkgeluk gezonder, succesvoller, productiever, innovatiever én creatiever maakt. De meeste onderzoeken geven aan dat geluk leidt tot betere prestaties. Toch wordt er volgens hen maar weinig aandacht aan een positieve werkcultuur besteed. “Daarbij gaat het niet over salaris, vers fruit en gemaakt blij zijn, maar over betekenis, voldoening, verbinding en plezier. Over veiligheid, goed samenwerken en resultaten behalen die ertoe doen. De moeite waard dus om veel meer aandacht aan werkgeluk te besteden dan we over het algemeen doen.”

Hun Happy Office Manifest is een leidraad om stap voor stap een positieve werkcultuur voor jezelf, het team en de organisatie te creëren. Een praktische filosofie die past bij de grote paradigmaverschuivingen in het gedeelde organisatieperspectief. Van controle naar vertrouwen. Van winst-gedreven naar betekenis-gedreven werk. En van managen naar leiden. Minder hiërarchie en meer autonomie. Zodat medewerkers fluitend naar hun werk gaan en fluitend weer naar huis. Dat is namelijk de definitie van werkgeluk van Wolff en Van der Meulen waarbij ze overigens aangeven dat een rotdag zo af en toe normaal is. Werkgeluk gaat over het ervaren van welzijn, werktevredenheid gaat over hoe je nadenkt over je welzijn.

Op platform WijLimburg staat een uitstekende samenvatting van de recente Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO: “Het welzijn van de Nederlandse werknemer is het afgelopen jaar met 12 procent toegenomen. Het gestegen geluk komt vooral door een betere werkprivébalans. Doordat ouders thuiswerken en niet hoeven te reizen, hebben ze meer tijd voor hun kinderen en kunnen ze zelfstandiger werken. Ook hebben ze minder te maken met pesterijen en (seksuele) intimidatie. De bouw, zorg en de agrarische sector maakten volgens de Sectorale Welzijnsmonitor de grootste welzijnsgroei door. Werknemers in de bouw geven aan zich veiliger te voelen, omdat de kans op ongelukken door de coronamaatregelen flink is afgenomen. De toename van het werkgeluk in de zorg is opvallend, aangezien de sector het afgelopen jaar veelal met extreme werkdruk en ziekteverzuim kampte.”

Wolff en Van der Meulen wisselen wetenschap en theorie af met praktijkvoorbeelden, ontkrachten de hardnekkige mythes over werkgeluk, presenteren succesverhalen en geven waardevolle oefeningen voor het bouwen van een positieve werkcultuur in jouw organisatie. De thema’s voor iedere pijler van werkgeluk worden heel goed uitgelegd. Tevens worden er vele praktische ideeën, modellen en gedragsprincipes aangereikt voor meer positiviteit in jouw werkcultuur. Het boek is zo opgebouwd dat je op ieder gewenst niveau (persoonlijk, team- en organisatieniveau) de benodigde informatie en praktische tips kunt vinden. Een uitstekend ontbijt voor medewerkers, leidinggevenden en zelforganiserende teams in ambitieuze organisaties.

Rob Meesen