Overspannen verwachting

TopchangeBusiness Vlog

Gartner is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologiesector. Gartners Technology Hype Cycles bieden een grafische weergave van de volwassenheid en adoptie van technologieën, en hoe deze potentieel relevant zijn voor het oplossen van zakelijke problemen en het benutten van nieuwe kansen. Zodat beslissers niet blind in de mist hoeven te varen.

Levenscyclus van technologie

Gartners Hype Cycle bestaat uit vijf fasen in de levenscyclus van opkomende technologieën: de Innovatietrigger, de Piek van Overspannen Verwachtingen, de Trog van Desillusie, de Helling van Verlichting en het Plateau van Productiviteit. 

Piek van Opgeblazen Verwachtingen

In 2023 bevond volgens Gartner AI zich op de Piek van Overspannen Verwachtingen. In oktober 2023, een jaar ná de lancering van ChatGPT door OpenAI, meldde het onderzoeksbureau dat kunstmatige intelligentie in 2025 in 90 procent van de bedrijven wereldwijd gebruikt zou worden. In 2030, zo was destijds de verwachting, zou 80 procent van de mensen op dagelijkse basis AI gebruiken. Op hetzelfde moment maakte Goldman Sachs bekend dat de investeringen in AI wereldwijd meer dan 200 miljard dollar bedroegen. Begin 2024 bevestigde Gartner dat generatieve AI op het punt stond om de Trog van Desillusie te betreden. 

Life Cycle disruption

In de vorige week gepubliceerde Work Index 2024 van Microsoft en LinkedIn valt te lezen dat 75 procent van de mensen generatieve AI op het werk gebruikt. 46 procent van die mensen is daar minder dan een half jaar geleden mee begonnen. Zes jaar eerder dan verwacht! Opvallend is dat het tempo niet door de organisaties wordt bepaald, zoals in het verleden gebruikelijk bij opkomende technologieën. Slechts 39 procent van de gebruikers heeft een AI-training van het bedrijf gekregen. Maar liefst 78 procent van alle gebruikers neemt eigen AI-tools mee naar het werk. En niet alleen Generatie Z, maar alle generaties. Gebruikers van generatieve AI geven aan dat ze door de technologie tijd besparen (90%), beter focussen op kerntaken (85%), creatiever zijn (84%) en meer werkplezier hebben (83%). Het lijkt wel alsof AI-technologie de Trog van Desillusie in Gartners levenscyclus heeft overgeslagen.

Plateau van Productiviteit

Bevinden we ons al op de Helling van Verlichting en gaan we pijlsnel het Plateau van Productiviteit bereiken? Bijvoorbeeld door de integratie van generatieve AI in Office 365. Microsoft-onderzoekers ontwierpen een zes maanden durende gerandomiseerde controleproef met 60 Co-pilot klanten uit verschillende sectoren. Het is de eerste grootschalige observatie van 3.000 individuen die op eigen initiatief AI gebruiken in hun natuurlijke werkomgeving. De resultaten laten zien dat de tijd die gebruikers in de inbox doorbrengen vermindert, vergaderingen waardevoller zijn en de tijd die wordt besteed aan hoogwaardig focuswerk toeneemt. Gloort er licht aan het einde van 25 jaar zonder significante productiviteitsgroei door automatisering. Of is dat een overspannen verwachting?