Taskforce ‘Limburg na corona’ heeft geen oog voor ondernemerschap

TopchangeColumn Limburg Onderneemt

Tim runt een familiebedrijf dat podia, audio, video en licht levert voor bijeenkomsten, presentaties, events, concerten en festivals. Sinds het begin van de lockdown op 16 maart jl. ligt zijn core business finaal op zijn gat. Tim is een échte ondernemer in de reële economie. Hij staat model voor de mkb-bedrijven in Limburg. Door Tim’s ogen is alle aandacht voor de werkgelegenheid bij Nedcar ná 2023 bijzonder. Hij kan zelf nooit verder dan één jaar vooruitzien en in coronatijd zelfs geen week. Tim bromt: “Had ik maar zorgen over mijn werk na 2023, dan sliep ik een stuk beter.” Over Nedcar maakt Tim zich overigens geen zorgen. Industrie 4.0 komt eraan en robotproductie is ook ná 2023 een onderscheidend concurrentievoordeel in de maakindustrie.

Tim kijkt ook met vreemde ogen naar de presentatie ‘Limburg na corona’ van de Taskforce BEST. In zijn magazijn dat omgedoopt is tot crisisruimte, hoort hij de voorzitter van de Taskforce, Rianne Letschert, tijdens een livestream zeggen dat de Taskforce op hele mooie locaties in Limburg gebrainstormd heeft. Een koninklijke inschattingsfout van de rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Omdat Tim aan het overleven is, heeft hij geen tijd om het hele rapport van 40 pagina’s te lezen. Gelukkig is er een samenvatting op één A4-tje met ’10 concrete aanbevelingen’ en dat spreekt de actiegerichte Tim zeer aan. Hij leest dat met de eerste aanbeveling twee nieuwe ambtelijke structuren worden opgetuigd. Met de tweede aanbeveling wordt het Rijk opgeroepen om bovenop de bestaande drie steun- en herstelpakketten van meer dan 100 miljard euro nog een schepje extra voor Limburg te doen. De derde en de vierde aanbeveling betreffen adviezen aan de overheid om op te komen voor kwetsbare groepen en de Limburgse campussen wereldfaam te bezorgen. Dat vindt Tim een prima zaak. De vertegenwoordigers van het onderwijs en de cultuursector hebben in de Taskforce al brainstormend hun punt gemaakt in aanbevelingen 9 en 10.

Dat is slim ondernemerschap denkt Tim voordat hijzelf de wind van voren krijgt. Tim is namelijk niet goed genoeg bezig volgens de Taskforce. Aanbevelingen 5 tot en met 8 zijn een dringende oproep aan ondernemers. Tim moet de moed hebben om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, een goed werkgever zijn, te investeren in een Leven Lang Leren en prioriteit geven voor de Positieve Gezondheid van zijn medewerkers. “Ik heb niet onder een steen geleefd de afgelopen 30 jaar”, sombert Tim. “Ze zien mijn werkelijkheid niet zoals hij is, maar zoals zij hem zien.”

En terwijl hij, ambitieus en realistisch als altijd, weer terugkeert naar de survival modus en samen met zijn technici vracht gaat rijden voor de levensmiddelensector, in de bouwsector klussen oppakt en kantoormeubelen produceert, hoort hij de moderator nog zeggen: “De afronding van het rapport is een nieuw begin.” Negen kalendermaanden en drie internetjaren (een internetjaar duurt immers drie kalendermaanden) ná het begin van deze crisis en zonder zicht op het einde ervan, krijgt het post-corona brainstormen van bestuurders, wetenschappers en kunstenaars dus een vervolg. In hun pleidooi voor inclusie en een brede maatschappelijk alliantie is geen oog voor het ondernemerschap van de Tim’s in onze provincie. In ieder geval niet aan de tafel van de Taskforce. Dat is een concrete bevinding en geen vage aanbeveling.

Rob Meesen